Make your own free website on Tripod.com

Sumario da Revista nº 2:

Anxel Fole como pretexto : Xesús González G.
Aproximación biográfica de Anxel Fole : Xulio Couxil Vázquez.
Rosalía de Castro : A Fundación : de Masito Beiró.
Entrevista a Fernando Cabeza : Xosé Manuel Varela.
Entrevista a Pere Esteve e Angel Colom : Salvador Soutullo.
O Centenario de Josep Pla : Pura Salceda.
O Federalismo lingüístico . Fco.Xavier Paradelo.
Recanto da Poesía. Xosé Rois : Quique Fernández.
Tradicións : O Bable : Rubén Alonso de Ponga.
Música Tradicional : Xeque Mate .
Galegos en Catalunya : Antonio Díaz.
Prisciliano de Galicia : Henrique Fernández.
Prisciliano no seu contexto : Pilar Castro Couce.
Euskady e a autodeterminación : Luís Bouza-Brey.
Economía globalizada e pensamento único . Moncho Ramos.
Estimar la propia cultura i la del lloc on fem arrels : Josep Cleries i González.
Debat Nacionalista, una eina al servei dels Paisos Catalans : Miquel Sallarés.
Literatura i retalls de vida : Lluïsa Soaz.
L'educació com a objecte de política social i de dret : Moncho Ramos.