Make your own free website on Tripod.com

Páxina Web da

Asociación pro Fundación LÚA

Asociación G.C. pro Fundación LÚA
Logotipo da Asociación

A esta páxina accedeuse veces

    A Fundación LÚA  nace (en xuño do 1996 ), cun desexo de servicio á comunidade galega en Cataluña, e asemade, de servir de ponte cultural entre o Pobo Galego e o Pobo Catalán, sen esquecernos do espírito "galeuzca" e dos pobos con semellanzas étnicas e culturais : caso de Irlanda, Portugal, a Bretaña, Escocia, etc...

    Dentro do que podería ser un adianto das perspectivas que atinxen ó noso programa, a curto prazo, propuxémonos os seguintes obxectivos inmediatos:
            1º- Consolidación da revista LÚA como divulgadora de tódolos anceios que recollen os seus Estatutos
            2º- Intercambio cultural entre persoas e entidades de Cataluña e Galicia.
            3º- Publicación en galego de libros, monográficos e traballos de interés cultural, científico,...

Revista Número 0 Revista Número 1
Revista Número 0                                 Revista Número 1

 Revista Número 2 Revista Número 3
Revista Número                                 Revista Número 3

Premer aquí para asinar no noso Libro de Visitas


Mándenos a súa opinión, ou suxerencias, sobre esta páxina.
Colabora connosco     Asociación pro Fundación LÚA    Colabora connosco